Koszt udziału on-line:

  • 299 PLN (z VAT)
  • 199 PLN (z VAT) – dla członków PTW
  • 99 PLN (z VAT) - dla członków partnerskich Izb Lekarskich

Kurs jest skierowany do osób uprawnionych - w tym lekarzy i pielęgniarek, a także przedstawicieli innych zawodów medycznych.

Certyfikat
Udział w kursie oraz ukończenie testu online podsumowującego wydarzenie będzie skutkował otrzymaniem certyfikatu. Certyfikaty będą rozsyłane w formie elektronicznej po konferencji. 

Test
Test sprawdzający będzie miał formę pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Test będzie dostępny na platformie wydarzenia do środy, 16 czerwca do końca dnia. Test można otworzyć jednokrotnie i od momentu rozpoczęcia wypełnić w ciągu 60 min.

Transmisja
Transmisja wydarzania będzie dostępna przez zakładkę "transmisja", która zostanie aktywowana na pół godziny przed rozpoczęciem kursu. 
Dane do logowania zostaną rozesłane w powiadomieniu mailowym w dniu poprzedzajcym kurs lub w dniu kursu, po zaksięgowaniu wpłat za udział.

Materiały
Uprzejmie informujemy, że w ciągu kilku dni po Kursie zostaną udostępnione uczestnikom materiały w formie slajdów z prezentacji.

 
Rozporządzenie o kwalifikacji do szczepień przeciw COVID-19
https://szczepienia.pzh.gov.pl/opublikowano-rozporzadzenie-rozszerzajace-uprawnienia-do-kwalifikacji-do-szczepienia-przeciw-covid-19/
 
 
Do kwalifikacji do szczepień ochronnych dzieci i młodzież uprawnieni są:  

• lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu. 
 
Źródło: Komunikat MZ w sprawie uprawnienia lekarzy do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego do szczepienia oraz informacja o dostępności do materiałów szkoleniowych. 23.12.2020 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-mz-w-sprawie-uprawnienia-lekarzy-do-przeprowadzania-badania-kwalifikacyjnego-do-szczepienia-oraz-informacja-o-dostepnosci-do-materialow-szkoleniowych-na-stronie-cmkp


Do kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 uprawnieni są:  
• lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki i położne oraz ratownicy medyczni, 
• diagności laboratoryjni, farmaceuci i fizjoterapeuci, po odbytym szkoleniu teoretycznym, 
• studenci 2 ostatnich lat kierunków lekarskich oraz ostatniego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, którzy mogą kwalifikować do szczepień pod nadzorem lekarza oraz po przedstawieniu zaświadczenia ukończenia, w ramach studiów, przedmiotu związanego ze szczepieniami ochronnymi. 

Źródło: Rozporządzenie o kwalifikacji do szczepień przeciw COVID-19
https://szczepienia.pzh.gov.pl/opublikowano-rozporzadzenie-rozszerzajace-uprawnienia-do-kwalifikacji-do-szczepienia-przeciw-covid-19/