Wstępna agenda kursu.
Szczegółowy zakres tematyczny i godzinowy może ulec zmianie.